Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van de website van Animatie Café en diensten die worden aangeboden op of via https://animatiecafe.nl door Shorty’s Media & Entertainment (Stationsweg 4, 8141SC te Heino, Nederland) zoals van toepassing. Animatie Café en Shorty’s Media & Entertainment worden hier aanzienlijk ‘Animatie Café, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd en ‘jij’, ‘je’ of gebruiker beteken jou als gebruiker van de website.

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je de site gaat gebruiken. Door de site te gebruiken, een account aan te maken of door te klikken ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, namens jezelf of namens je werkgever of een andere entiteit (indien van toepassing), gebonden zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden en onze privacy verklaring. Als je niet akkoord wilt gaan met deze algemene voorwaarden of de privacy verklaring mag je onze site niet gebruiken en/of openen. Voor een meer gedetailleerd beleid met betrekking tot de activiteit en het gebruik op de site, kan je de hierin vermelde artikelen raadplegen.

Deze site wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar of ouder. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je deze site of onze diensten niet gebruiken. Door deze site te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te sluiten en te voldoen aan alle voorgaande vereisten om in aanmerking te komen. Als je niet aan al deze vereisten voldoet, mag je de site niet openen en/of gebruiken.

Ons klantenserviceteam is vijf dagen per week beschikbaar. Als je vragen hebt over de site of onze algemene voorwaarden, kan je contact opnemen door hier een verzoek in te dienen.

Sleutelbegrippen

Extra’s Dit is een mogelijkheid om binnen dezelfde animatie extra diensten aan te bieden.

Animatie(s) Elke dienst die wordt aangeboden op onze site en die een koper kan kopen, wordt een animatie genoemd.

Kopers zijn gebruikers die diensten kopen op Animatie Café.

Pakketten Dit is een optie binnen een animatie voor verkopers waarmee ze drie verschillende prijspakketten kunnen aanbieden voor een enkele dienst.

Transactiepagina Wanneer een koper een animatie bestelt, wordt er een transactiepagina aangemaakt tussen de koper en de verkoper. Op deze pagina kunnen de koper en de verkoper communiceren over de desbetreffende animatie, een verzoek om wederzijdse annulering in te dienen, om het eindproduct aan te leveren, om een aanpassing aan te vragen, om een fooi te geven en meer.

Verkopers zijn gebruikers die diensten aanbieden en uitvoeren via animaties op Animatie Café.

Overzicht (hoofdvoorwaarden)

 • Alleen geregistreerde gebruikers mogen kopen en verkopen op Animatie Café. Registratie is gratis. Door je te registreren voor een account, ga je akkoord om ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en mag je geen account aanmaken voor frauduleuze of misleidende doeleinden. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op je account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van je wachtwoord. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten die in verband staan met jouw account.
 • Animaties op Animatie Café kunnen worden aangeboden tegen een startprijs van €5,-. Sommige animaties worden aangeboden tegen een basisprijs van meer dan €5,-, zoals bepaald door de verkoper.
 • Kopers betalen Animatie Café vooraf om een bestelling te plaatsen.
 • Bestellingen worden gekocht via de bestelknop op de animatie pagina van een verkoper of via een aangepast aanbod (offerte).
 • Lees de betalingsvoorwaarden voor vergoedingen en betalingen.
 • Verkopers moeten hun bestellingen uitvoeren en mogen bestellingen niet regelmatig zonder reden annuleren. Het annuleren van bestellingen heeft invloed op de reputatie en status van de verkoper.
 • Verkopers krijgen accountstatussen (levels) op basis van hun prestaties en reputatie. Hogere levels bieden eigenaren voordelen, waaronder het betalen van minder commissie.
 • Gebruikers mogen geen betalingen aanbieden of accepteren via een andere methode dan het plaatsen van een bestelling via Animatie Café.
 • Bij het kopen van een animatie krijgen kopers alle recht voor het geleverde werk, tenzij anders aangegeven door de verkoper op hun animatie pagina. Opmerking: sommige animaties rekenen extra betalingen (via extra’s) voor licentie voor commercieel gebruik. Klik hier voor meer informatie.
 • Animatie Café behoudt zicht het recht om alle gepubliceerde geleverde werken en ontwerpen te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden van Animatie Café.
 • Wij geven om je privacy. Je kan onze privacy verklaring hier lezen. De privacy verklaring maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en wordt hierin door verwijzing opgenomen.
 • Gebruikers verplichten zich om te voldoen aan de gemeenschapsnormen van Animatie Café, die een reeks gedragsregels en richtlijnen zijn die van toepassing zijn op de community van Animatie Café en handelsplatform naast deze algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

Verkopers

Basics

 • Verkopers creëren animaties op Animatie Café zodat kopers hun diensten kunnen kopen.
 • Verkopers kunnen naast hun animaties ook extra’s aanbieden aan kopers.
 • Verkopers kunnen naast hun animaties en extra’s ook offertes opstellen voor kopers.
 • Elke animatie die je verkoopt en met succes voltooit, geeft je een account een opbrengst tussen de 80,5% en 92%. Klik hier voor meer informatie.
 • Animatie Café accrediteert verkopers zodra een bestelling is voltooid. Zie onze sectie ‘bestellingen’ hieronder voor een definitie van een voltooide bestelling.
 • Zie de betalingsvoorwaarden voor meer informatie over het ontvangen van betalingen, toeslagen en belastingen.
 • Verkopers mogen hun animaties of inhoud van Animatie Café niet promoten via het Google Ads-platform.
 • De beoordeling van de verkoper wordt berekend op basis van de beoordelingen van bestellingen die zijn geplaatst door kopers of leden. Hoge beoordelingen stellen verkopers in staat om hogere levels te verkrijgen (zie levels hieronder). In bepaalde gevallen kunnen buitengewoon lage beoordelingen leiden tot opschorting van het account van de verkoper.
 • Om veiligheidsredenen kan Animatie Café de mogelijkheid van een verkoper om inkomsten op te nemen tijdelijk uitschakelen om frauduleuze of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen. Dit kan het gevolg zijn van beveiligingsproblemen, ongepast gedrag dat door andere gebruikers wordt gemeld of het koppelen van meerdere account van Animatie Café aan één enkele opnameprovider.
 • Verkopers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een algemene aansprakelijkheidsverzekering met dekkingsbedragen die voldoende zijn om alle risico’s te dekken die verband houden met de uitvoering van hun diensten.

Animaties

 • Animaties gemaakt op Animatie Café zijn door gebruikers gegenereerde inhoud.
 • Animaties en/of gebruikers kunnen door Animatie Café van de site worden verwijderd wegens schending van de algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels, waaronder mogelijk (maar niet beperkt tot) de volgende schendingen en/of materialen:
  • Illegale frauduleuze diensten
  • Inbreuk op auteursrecht, inbreuk op handelsmerken en schending van de algemene voorwaarden van een derde partij gemeld via ons beleid inzake claims inzake intellectuele eigendom, vind je hier
  • Op volwassen gerichte diensten, pornografisch, ongepast/obsceen
  • Opzettelijke kopieën van animaties
  • Spam, onzin of gewelddadige of misleidende animaties
  • Animaties die kopers of anderen misleiden
  • Doorverkoop van gereguleerde goederen
  • Aanbieden om namens kopers academische werken voor te bereiden
  • Animaties van buitengewoon lage kwaliteit
  • Het promoten van Animatie Café en/of animaties van Animatie Café via activiteiten die verboden zijn door wetten, voorschriften en/of de algemene voorwaarden van derden, evenals marketingactiviteiten die een negatieve invloed hebben op onze relaties met onze gebruikers of partners
 • Animaties die worden verwijderd wegens bovengenoemde schendingen, kunnen leiden tot opschorting van het account van de verkoper.
 • Animaties die worden verwijderd wegens schendingen, komen niet in aanmerking voor herstel of bewerking.
 • Animaties kunnen uit onze zoekfunctie worden verwijderd vanwege slechte prestaties en/of wangedrag van de gebruiker.
 • Animaties kunnen vooraf goedgekeurde website-URL’s bevatten die zijn opgenomen in het vak beschrijving en vereisten van de animatie. Animaties die websites bevatten die inhoud promoten die in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Animatie Café en/of onze gemeenschapsregels, worden verwijderd.
 • Voor animaties is het nodig om een passende animatie-afbeelding te hebben die betrekking heeft tot de aangeboden dient. Een optie om meerdere animatie-afbeeldingen te uploaden is beschikbaar voor alle verkopers. Verkopers moeten dezelfde dienstkwaliteit leveren als wordt getoond op hun animatie-afbeeldingen. Terugkerende leveringen die niet overeenkomen met de kwaliteit die op de animatie-afbeeldingen worden weergegeven, kunnen ertoe leiden dat het account van de verkoper de verkopersstatus verliest of permanent wordt uitgeschakeld.
 • Animaties kunnen een goedgekeurde animatie-video bevatten die is geüpload.
 • Verklaringen op de animatie pagina die deze algemene voorwaarden ondermijnen of omzeilen, zijn verboden.
 • In aanmerking komende animaties in bepaalde categorieën kunnen pakketten opzetten om hun diensten in gestructureerde formaten aan te bieden met meerdere prijspunten voor de geselecteerde animatie.
 • Bepaalde categorieën zijn alleen beschikbaar voor topverkopers om animaties te maken.

Extra’s

 • Extra’s zijn aanvullende diensten die worden aangeboden bovenop de animatie van de verkoper tegen een door de verkoper gedefinieerde extra prijs.
 • Extra’s kunnen worden verwijderd wegens schending van onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels.
 • Raadpleeg voor specifieke voorwaarden het gedeelte ‘animaties’ hierboven voor een lijst met diensten die onze algemene voorwaarden schenden. Animaties kunnen worden verwijderd als gevolg van overtredingen in extra’s.
 • Het maximum aantal extra’s dat kan worden aangeboden is tien. De maximale prijs voor elke extra die aangeboden wordt is €1.000,-.
 • Diensten die worden aangeboden via extra’s moeten verband houden met de basisdienst en een deel van de te leveren producten op de bestelling.
 • Extra’s kunnen betrekking hebben op verschillende categorieën van diensten die componenten zijn van een geleverde dienst van hogere kwaliteit.
 • Verkopers hebben de mogelijkheid om de duur van een bestelling te verlengen voor elke extra die aan de bestelling wordt toegevoegd. Dit is om de tijd te dekken die nodig is om de dienst te voltooien.

Levels

Bij Animatie Café gaat het erom verkopers te helpen hun vaardigheden te benutten. We proberen best presterende verkopers te voorzien van handige tools om hun bedrijf te laten groeien. Verkopers die in zelfpromotie investeren, kunnen een grotere klanttevredenheid behalen. En als ze op tijd leveren en hoge kwaliteit beoordelingen behouden, kan Animatie Café hen belonen met hogere levels, speciale kansen, voordelen en tools die daarbij horen.

 • Verkopers van Animatie Café kunnen levels behalen op basis van hun activiteit, prestaties en reputatie. De doorstroomcriteria zijn hier te vinden.
 • Vooruitgang in levels worden periodiek bijgewerkt door een geautomatiseerd systeem.
 • De huidige levels die een verkoper kan bereiken zijn: ‘level 1’, ‘level 2’ en ‘Topverkoper’.
 • Verkopers die hun hoogwaardige diensten niet kunnen behouden, een ernstige daling van de beoordelingen ervaren of niet op tijd leveren, lopen het risico hun verkopersstatus en de bijbehorende voordelen te verliezen. Te late leveringen, waarschuwingen op het account van de verkoper en annuleringen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een verkoper naar een ander level gaat.
 • Hogere levels bieden verkopers extra voordelen, waaronder het afstaan van minder commissie.

Topverkopers

 • Topverkopers worden handmatig gekozen door moderatoren van Animatie Café via een continu beoordelingsproces op basis van anciënniteit, verkoopvolume, extreem hoge beoordelingen, uitzonderlijke klantenservice, hoge bestellingsvoltooiingspercentage en leiderschap in de gemeenschap. Topverkopers betalen nog minder commissie.
 • Topverkopers worden voortdurend geëvalueerd door Animatie Café om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en verwachtingen worden nageleefd. Animatie Café behoudt zich het recht om de status van een topverkoper te wijzigen in het licht van een dergelijke evaluatie. Bovendien lopen topverkopers die hun hoge kwaliteitsservice niet kunnen behouden door een ernstige daling van de beoordelingen, niet meer op tijd te leveren, een hoger annuleringspercentage hebben of onze algemene voorwaarden en/of gedragsregels schenden, ook het risico lopen hun topverkopersreputatie en de voordelen die erbij horen te verliezen.

Verkopersfuncties

Verkopers van Animatie Café hebben toegang tot verschillende functies die helpen bij het aanpassen van de manier waarop hun diensten kunnen worden aangeboden.

Offertes

 • Verkopers kunnen ook offertes sturen die ingaan op specifieke vereisten van een koper.
 • Offertes worden door de verkoper gedefinieerd met de exacte beschrijving van de dienst, de prijs en de verwachte tijd om de dienst te leveren.
 • Diensten die worden geleverd via offertes mogen de algemene voorwaarden van Animatie Café en/of onze gedragsregels niet schenden.

Kopers

Basics

 • Je mag geen rechtstreekse betalingen aanbieden aan verkopers die betalingssystemen buiten het Animatie Café platform gebruiken.
 • Animatie Café behoudt zich het recht voor om alle openbaar gepubliceerde geleverde werken te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden van Animatie Café.
 • Kopers kunnen een specifieke dienst aanvragen via de functie ‘verzoeken’. Diensten die op Animatie Café worden aangevraagd, moeten een toegestane dienst zijn op Animatie Café. Dit kan gevonden worden onder de kop ‘animaties’. Gebruikers komen de functie ‘verzoeken’ niet gebruiken voor andere doeleinden dan het zoeken naar diensten op Animatie Café.

Aankopen

 • Raadpleeg de betalingsvoorwaarden voor het doen van betalingen via het Animatie Café platform en voor meer informatie over vergoedingen in belastingen.
 • Bovendien kunnen kopers een offerte aanvragen die voldoet aan de specifieke vereisten van de koper en een aangepast aanbod van verkopers te ontvangen die via de site.
 • Je mag verkopers niet aanbieden om te betalen of om te betalen via een andere methode dan via de website van Animatie Café. Als je wordt gevraagd om een alternatieve betaalmethode te gebruiken, meld dit dan hier onmiddellijk aan de klantenservice.

Bestellingen

Basics

 • Zodra een betaling is bevestigd, wordt je bestelling aangemaakt en krijg je een uniek bestelnummer.
 • Verkopers moeten voltooide bestanden en/of bewijs van werk aanleveren volgens de dienst die is gekocht en zoals geadverteerd op hun animatie pagina.
 • Een bestelling markeren als afgerond mag door verkopers niet worden misbruikt om de richtlijnen voor bestellingen die in deze algemene voorwaarden worden beschreven, te omzeilen. Het gebruik van de knop ‘markeren als geleverd’ wanneer een bestelling niet is uitgevoerd, kan resulteren in een annulering van die bestelling na beoordeling, de beoordeling van de verkoper beïnvloeden en resulteren in een waarschuwing voor de verkoper.
 • Een bestelling wordt gemarkeerd als voltooid nadat deze is gemarkeerd als ‘geleverd’ en vervolgens is geaccepteerd is door een koper. Een bestelling wordt automatisch gemarkeerd als voltooid als deze niet wordt geaccepteerd en er is geen wijzigingsverzoek ingediend binnen 3 dagen nadat de bestelling is gemarkeerd als geleverd.
 • We moedigen onze kopers en verkopers aan om conflicten onderling proberen op te lossen. Als dit om welke reden dan ook mislukt na gebruik van het resolutiecentrum of als je niet-toegestaan gebruik op de site tegenkomt, kunnen gebruikers hier contact opnemen met de klantenservice van Animatie Café voor hulp. Raadpleeg de betalingsvoorwaarden voor meer informatie over geschillen, annulering van bestellingen en restituties.

Afhandelen van bestellingen

 • Wanneer een koper een animatie bestelt, wordt de verkoper per e-mail op de hoogte gebracht, evenals meldingen op de site terwijl hij aangemeld is op het account.
 • Verkopers moeten voldoen aan de levertijd die ze hebben opgegeven bij het maken van hun animaties. Als je dit niet doet, kan de koper de bestelling annuleren wanneer een bestelling als ‘te laat’ wordt gemarkeerd en kan dit de status van de verkoper schaden.
 • Verkopers moeten voltooide bestanden en/of bewijs van het werk verzenden om de bestelling als ‘afgeleverd’ te markeren.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het scannen van alle overgedragen bestanden op virussen en malware. Animatie Café kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de site en/of het gebruik van inhoud of overgedragen bestanden.
 • Kopers kunnen de functie ‘aanpassing aanvragen’ op de transactiepagina gebruiken terwijl een bestelling is gemarkeerd als afgeleverd als de geleverde materialen niet overeenkomen met de beschrijving van de verkoper op hun animatie pagina of als ze niet voldoen aan de vereisten die aan het begin van het bestelproces.

Beoordelingen

 • Beoordelingen die door kopers worden gegeven tijdens het voltooien van een bestelling, vormen een essentieel onderdeel van het beoordelingssysteem van Animatie Café. Beoordelingen tonen de algehele ervaring van de koper met de verkopers en hun diensten aan. Kopers worden aangemoedigd om de verkoper te informeren over eventuele zorgen die ze ervaren tijdens hun actieve bestelling met betrekking tot de dienst die door de verkoper wordt geleverd.
 • Het achterhalen van beoordelingen van een koper is een basisvoorrecht van een koper. Beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij er duidelijke schendingen zijn van onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels.
 • Om misbruik van ons beoordelingssysteem te voorkomen, moeten alle beoordelingen afkomstig zijn van legitieme verkopen die uitsluitend via het Animatie Café platform zijn uitgevoerd door gebruikers binnen de gemeenschap. Aankopen die zijn geregeld, vastbesloten zijn om de beoordelingen kunstmatig te verbeteren, of om het Animatie Café platform te misbruiken met aankopen van extra accounts, zullen resulteren in permanente opschorting van alle gerelateerde accounts.
 • Beoordelingen van kopers worden openbaar weergegeven op de animatie pagina van een verkoper.
 • Werkvoorbeelden zijn de aangeleverde afbeeldingen en video’s die in een afleverbericht naar een koper worden gestuurd. Werkvoorbeelden worden toegevoegd aan de portfolio van een verkoper op hun animatie pagina mits de koper ervoor kiest om het werkvoorbeeld te publiceren en tegelijkertijd een openbare beoordeling heeft gegeven.
 • Het is verboden de levering van diensten, bestanden of informatie die nodig zijn om de dienst te voltooien met de bedoeling om gunstige beoordelingen of aanvullende diensten te krijgen, te weigeren.
 • Reageren en een beoordeling plaatsen: Zodra het werk is geleverd, heeft de koper drie dagen om te reageren. Als er binnen de antwoordperiode geen reactie wordt gegeven, wordt de bestelling als voltooid beschouwd.
 • Gebruikers mogen beoordelingen achterlaten op bestellingen tot 10 dagen nadat een bestelling als voltooid is gemarkeerd. Na 10 dagen mogen er geen nieuwe beoordelingen aan een bestelling worden toegevoegd.
 • Verkopers mogen niet verzoeken om beoordelingen van hun kopers te verwijderen door middel van wederzijdse annuleringen.

Geschillen & Annuleringen

We moedigen onze kopers en verkopers aan om conflicten onderling proberen op te lossen. Als dit om welke reden dan ook mislukt na het gebruik van het resolutiecentrum of als u niet-toegestaan gebruik op de site tegenkomt, kunnen gebruikers hier contact opnemen met de klantenservice van Animatie Café voor hulp. Raadpleeg de betalingsvoorwaarden voor meer informatie over geschillen, annulering van bestellingen en restituties.

Gebruikersgedrag & Bescherming

Animatie Café stelt mensen in Nederland en België in staat om tegen een goede prijs bijna elke dienst te creëren, delen, verkopen en kopen die ze nodig hebben op het gebied van animaties. Diensten aangeboden op Animatie Café weerspiegelen de diversiteit van een groeiende economie. Leden van de gemeenschap van Animatie Café communiceren en engageren zich via bestellingen, sociale media en op communityforums van Animatie Café.

Animatie Café onderhoudt een vriendelijke, gemeenschapsgerichte en professionele omgeving. Gebruikers moeten zich aan die geest houden tijdens het deelnemen aan activiteiten of uitbreidingen van Animatie Café. Dit gedeelte heeft betrekking op het verwachte gedrag waaraan gebruikers zich moeten houden tijden hun interactie met elkaar op Animatie Café.

Neem hier contact op met de klantenservice om een schending van onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels, wangedrag van gebruikers of vragen over je account te melden.

Basics

 • Om de privacy van onze gebruikers te beschermen, worden gebruikersidentiteiten anoniem gehouden. Het opvragen van e-mailadressen, Skype gebruikersnamen, telefoonnummers of andere persoonlijke contactgegevens om buiten Animatie Café te communiceren om het berichtensysteem of platform van Animatie Café te omzeilen of misbruiken is niet toegestaan.
 • Elke noodzakelijke uitwisseling van persoonlijke informatie die nodig is om een dienst voort te zetten, kan worden uitgewisseld op de transactiepagina.
 • Animatie Café biedt geen enkele garantie met betrekking tot het dienstniveau dan aan kopers wordt geboden. Je kan de hulpmiddelen voor een geschillenbeslechting gebruiken die je op je transactiepagina ontvangt.
 • Animatie Café biedt geen bescherming voor gebruikers die buiten het Animatie Café platform communiceren.
 • Alle informatie en bestandsuitwisselingen moeten uitsluitend op het platform van Animatie Café worden uitgevoerd.
 • Onbeleefde, beledigende, ongepaste taal of gewelddadige berichten worden niet getolereerd en kunnen resulteren in een accountwaarschuwing of de opschorting/verwijdering van je account.
 • Animatie Café staat open voor iedereen. Discriminatie van één van onze leden op basis van geslacht, ras, leeftijd, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of anderszins is niet acceptabel en kan leiden tot opschorting/verwijdering van je account.
 • Gebruikers mogen geen voorstellen indienen of partijen die via Animatie Café zijn geïntroduceerd, vragen om buiten Animatie Café contracten te sluiten, met Animatie Café in contact te komen of te betalen.

Bestellingen

 • Gebruikers die de bedoeling hebben om concurrerende verkopers te belasteren door te bestellen bij concurrerende diensten, zullen hun beoordelingen laten verwijderen of verdere accountstatusgerelateerde acties worden bepaald door beoordeling door één van onze moderatoren.
 • Gebruikers dienen af te zien van het spammen of verzoeken van eerdere kopers of verkopers om beoordelingen te verwijderen of aan te passen of bestellingen te annuleren die niet in overeenstemming zijn met het beleid voor het annuleren van bestellingen of beoordelingen.

Animaties

 • Gebruikers kunnen animaties melden aan de klantenservice die mogelijk in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Animatie Café op basis van gerepliceerde gelijkenis van de animatie met reeds bestaande diensten.
 • Verkopers garanderen dat alle inhoud die in hun animaties is opgenomen, origineel werk is dat door de verkopers is bedacht en geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken of servicemerken. In het geval dat bepaalde muziek of zogenaamde ‘stockmedia’ zijn opgenomen in animaties, verklaren en garanderen verkopers dat ze een geldige licentie hebben om dergelijke muziek en/of beeldmateriaal te gebruiken en deze op te nemen in de animaties.
 • Animatie Café zal reageren op duidelijke en volledige kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten of handelsmerken. Onze procedures voor claims inzake intellectuele eigendom kunnen hier worden bekeken.

Overtredingen melden

Als je inhoud tegenkomt die mogelijk onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels schendt, moet je dit aan ons melden via de juiste kanalen die zijn ontwikkeld om deze problemen op te lossen, zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden. Alle cases worden beoordeeld door één van onze moderatoren. Om de persoonlijke levenssfeer te beschermen, worden de resultaten van het onderzoek niet gedeeld. Je kan onze privacy verklaring raadplegen voor meer informatie.

Overtredingen

Gebruikers kunnen een waarschuwing op hun account ontvangen voor schendingen van onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels of enig wangedrag van gebruikers dat wordt gemeld aan één van onze moderatoren. Er wordt en waarschuwing naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd en voor een dergelijke gebruiker op de site weergegeven. Waarschuwingen beperken de accountactiviteit niet, maar kunnen ertoe leiden dat je account de status van de verkoper verliest of permanent wordt uitgeschakeld op basis van de ernst van de overtreding.

Niet-toegestaan gebruik

Diensten voor volwassenen en pornografie – Animatie Café staat geen uitwisseling toe van op volwassen gericht of pornografsich materiaal en diensten.

Ongepast gedrag en taal – Communicatie op Animatie Café moet vriendelijk, constructief en professioneel zijn. Animatie Café veroordeelt pesten, intimidatie en aanzetten tot haat jegens anderen. We staan gebruikers een medium toe waarvoor berichten tussen individuen worden uitgewisseld, een systeem om bestellingen te beoordelen en om deel te nemen aan grotere platforms zoals sociale media-pagina’s.

Phishing en spam – De veiligheid van leden heeft de hoogste prioriteit. Elke poging om schadelijke inhoud te publiceren of te verzenden met de bedoeling het account of de computeromgeving van een ander lid in gevaar te brengen, is ten strengste verboden. Respecteer de privacy van onze leden door geen contact met hen op te nemen met aanbiedingen, vragen, suggesties of iets dat niet direct verband houdt met hun animaties of bestellingen.

Privacy en identiteit – Je mag geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie van andere publiceren of posten. Elke uitwisseling van persoonlijke informatie die nodig is voor het voltooien van een dienst, moet worden vermeld op de transactiepagina. Verkopers bevestigen verder dat alle informatie die zij van de koper ontvangen, die niet tot het publieke domein behoort, voor geen enkele ander doel mag worden gebruikt dan voor de levering van het werk aan de koper. Alle gebruikers die zich buiten Animatie Café bezighouden en communiceren, worden niet beschermd door onze algemene voorwaarden.

Authentiek Animatie Café-profiel – Je mag geen valse identiteit creëren op Animatie Café, je identiteit verkeerd voorstellen, een Animatie Café profiel aanmaken voor iemand anders dan voor jezelf (een echt persoon), of het account of de informatie van een andere gebruiker of proberen te gebruiken; je profielinformatie, inclusief je beschrijving, vaardigheden, locatie, etc., hoewel deze anoniem kunnen worden gehouden, moet juist en volledig zijn en mag niet misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk zijn. Animatie Café behoudt zich het recht voor om van andere gebruikers te eisen dat ze een verificatieproces doorlopen om de site te gebruiken (door middel van ID, telefoon, camera, enz.).

Claims inzake intellectueel eigendom – Animatie Café zal reageren op duidelijke en volledige kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten of handelsmerken en/of schending van de algemene voorwaarden van derden. Onze procedures voor claims inzake intellectuele eigendom kunnen hier worden bekeken.

Fraude / onwettig gebruik – Je mag Animatie Café niet gebruiken voor onwettige doeleinden of om illegale activiteiten uit te voeren.

Misbruik en spam

Meerdere accounts – Om fraude en misbruik te voorkomen, zijn gebruikers beperkt tot één actief Animatie Café account. Elk extra account waarvan wordt vastgesteld dat het wordt gemaakt om de richtlijnen te omzeilen, concurrentievoordelen te bevorderen of de Animatie Café gemeenschap te misleiden, wordt uitgeschakeld. Massa-accountaanmaak kan resulteren in het uitschakelen van alle gerelateerde accounts. Opmerking: elke schending van de algemene voorwaarden van Animatie Café en/of onze gedragsregels is een reden voor permanente opschorting van alle accounts.

Gericht misbruik – We tolereren geen gebruikers die zich bezighouden met gericht misbruik of intimidatie van andere gebruikers op Animatie Café. Dit omvat het aanmaken van nieuwe meerdere account om leden lastig te vallen via ons bericht- of bestelsysteem.

Accounts verkopen – Je mag geen accounts van Animatie Café kopen of verkopen.

Bedrijfsbeperkingen

De site, inclusief de algemene lay-out, het ontwerp en de inhoud, is exclusief eigendom van Animatie Café en wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht. AnimatieCafé en Animatie Café zijn allemaal geregistreerde handelsmerken die exclusief eigendom zijn van Shorty’s Media & Entertainment. Gebruikers hebben geen recht en komen specifiek overeen om het volgende niet te doen met betrekking tot de site of enig deel, onderdeel of uitbreiding van de site: (i) kopiëren, overdragen, aanpassen, wijzigen, distribueren of reproduceren, op elke manier; (ii) reverse assembleren, decompileren, reverse engineeren of anderszins proberen om de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie af te leiden; (iii) afgeleide werken te wijzigen of te creëren; (iv) enige auteursrechtvermelding, identificatie of andere eigendomsvermeldingen verwijderen, of; (v) de site gebruiken op een manier die de site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het plezier van andere gebruikers van de site zou kunnen verstoren. Gebruikers gaan er ook mee akkoord om niemand anders toe te staan of te autoriseren om het voorgaande te doen.

Feedbackrechten

Voor zover je opmerkingen, suggesties of andere feedback geeft met betrekking tot het Animatie Café platform of de site als geheel, evenals andere Animatie Café producten of -diensten, wordt je geacht te hebben ingestemd met Animatie Café exclusieve, royaltyvrije, volledig volgestorte, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde eigendomsrechten in de feedback. Animatie Café is niet verplicht om eventuele feedback van gebruikers te implementeren.

Vertrouwelijkheid

Verkopers dienen te erkennen dat het voor kopers nodig kan zijn om bepaalde vertrouwelijke informatie vrij te geven die door verkopers moet worden gebruikt om het bestelde werk te leveren en om dergelijke vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Daarom gaan verkopers ermee akkoord om alle van de kopers te ontvangen informatie te behandelen als zeer gevoelig, topgeheim en geclassificeerd materiaal. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, gaan de verkopers er specifiek meer akkoord om (i) al deze informatie strikt vertrouwelijk te houden; (ii) de informatie niet aan derden bekendmaken; (iii) de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het leveren van het bestelde werk; en (iv) de informatie niet te kopiëren of te reproduceren zonder toestemming van de koper.

Algemene voorwaarden

 • Animatie Café behoudt zicht het recht om een account in de wacht te zetten of accounts permanent uit te schakelen vanwege schending van deze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels of vanwege illegaal of ongepast gebruik van de site of diensten.
 • Bij schending van de algemene voorwaarden van Animatie Café en/of onze gedragsregels kan je account permanent worden uitgeschakeld.
 • Gebruikers met uitgeschakelde accounts kunnen niet verkopen of kopen op Animatie Café.
 • Gebruikers die onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels hebben geschonden en waarvan hun account is uitgeschakeld, kunnen contact op nemen met de klantenservice voor meer informatie over de schending en de status van het account.
 • Gebruikers moeten het eigendom van hun account verifiëren via de klantenservice door materiaal te verstrekken dat het eigendom van het account aantoont.
 • Geschillen moeten worden afgehandeld met behulp van de geschillenbeslechtingsinstrumenten van Animatie Café (‘Resolutiecentrum’ op transactiepagina) of door contact op te nemen met de klantenservice van Animatie Café.
 • Animatie Café kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zal Animatie Café een nieuwe kopie van de algemene voorwaarden op deze pagina beschikbaar stellen.
 • Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je Animatie Café gebruikt na de datum waarop de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, Animatie Café je gebruik zal behandelen als acceptatie van de bijgewerkte algemene voorwaarden.

Gebruikers gegenereerde content

Gebruikers gegenereerde content (‘GGC’) verwijst naar de inhoud die door gebruikers is toegevoegd, in tegenstelling tot inhoud die door de site is gemaakt. Alle inhoud die door onze gebruikers (kopers en verkopers) naar Animatie Café wordt geüpload, is gebruikers gegeneerde content. Animatie Café controleert gebruikers geüploade/gemaakte content niet op geschiktheid, schendingen van auteursrechten, handelsmerken, andere rechten of schendingen en de gebruiker die dergelijke inhoudt upload/creëert, is als enige verantwoordelijk ervoor en de gevolgen van het gebruik, openbaarmaking, opslag of verzending ervan. Door te uploaden naar, of inhoud te creëren op het platform van Animatie Café, verklaar en garandeert dat je alle rechten, licenties, toestemmingen, macht en/of autoriteit bezit of hebt verkregen die nodig zijn om dergelijke inhoud te gebruiken en/of te uploaden en dat dergelijke inhoud of het gebruik daarvan op de site is en zal niet (a) inbreuk maken op of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom, eigendomsrecht of privacy, gegevensbescherming of publiciteitsrechten van een derde partij; (b) in strijd zijn met toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten, voorschriften en conventies; en/of (c) het beleid en/of de algemene voorwaarden van jou of derden schenden. We nodigen iedereen uit om overtredingen te melden, samen met bewijs van eigendom, indien van toepassing. Gemelde overtredende inhoud kan worden verwijderd of uitgeschakeld.

Bovendien is Animatie Café niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit of de dienstniveau dat door de verkopers wordt geboden (zelfs als het topverkopers of best beoordeelde verkopers zijn, gesponsorde animaties aanbieden of anderszins). We bieden geen garantie met betrekking tot de animaties, de levering ervan en alle communicatie tussen kopers. We moedigen gebruikers aan om gebruik te maken van ons beoordelingssysteem, onze gemeenschap en gezond verstand te gebruiken bij het kiezen van de juiste diensten.

Door een dienst aan te bieden, verbindt de verkoper zich ertoe dat hij/zij over voldoende toestemmingen, rechten en/of licenties beschikt om de dienst die wordt aangeboden op Animatie Café te leveren, verkopen of door te verkopen. Verkopers die online adverteren voor hun animatie, moeten voldoen aan de wetten en algemene voorwaarden van het advertentieplatform of de relevante website die wordt gebruikt om te adverteren. Als je dit niet doet, kan dit resulteren in verwijdering van de animatie en kan dit leiden tot opschorting van het account van de verkoper.

Voor specifieke voorwaarden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en voor het melden van claims van inbreuk op het auteursrecht (DMCA-kennisgevingen) of inbreuk op handelsmerken – raadpleeg on beleid inzake claims inzake intellectuele eigendom dat een integraal onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat het ons beleid is om in gepaste omstandigheden de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen, uit te schakelen en/of te beëindigen.

Eigendom

Eigendom en beperkingen: Bij het kopen van een animatie op Animatie Café, tenzij duidelijk anders vermeld op de animatie pagina of beschrijving van de verkoper, wanneer het werk wordt geleverd, en tegen betaling, krijgt de koper alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright in het door de verkoper geleverde werk, en de verkoper doet afstand van alle morele rechten daarop. Dienovereenkomstig draagt de verkoper uitdrukkelijk het auteursrecht op het geleverde werk over aan de koper. Elke overdracht en toewijzing van intellectueel eigendom aan de koper is onderworpen aan de volledige betaling van de animatie, en de levering mag niet worden gebruikt als de betaling om welke reden dan ook wordt geannuleerd. Om twijfel weg te nemen, bij op maat gemaakt werk (zoals kunstwerken, ontwerpwerk, het genereren van rapporten, enz.), zullen het geleverde werk en het auteursrecht daarvan het exclusieve eigendom zijn van de koper en, bij levering, gaat de verkoper ermee akkoord dat het daarbij, cedeert overeenkomst deze algemene voorwaarden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op het geleverde werk aan de koper. Sommige animaties (inclusief op maat gemaakt werk) brengen extra kosten in rekening (extra’s) voor een licentie voor commercieel gebruik. Dit betekent dat als je de animatie voor persoonlijk gebruik aanschaft, je over alle rechten beschikt die je voor dergelijk gebruik nodig hebt, en dat je de licentie voor commercieel gebruikt niet nodig hebt. Als je van plan bent deze te gebruiken voor enige vergoeding of andere vergoeding, of voor enig doel dat direct of indirect verband houdt met een bedrijf of andere onderneming die bedoeld is om winst te maken, moet je de licentie voor commercieel gebruik kopen via een extra en heb je ruimere rechten die je zakelijke gebruik dekken.

Bovendien gaan gebruikers (zowel kopers als verkopers) ermee akkoord dat, tenzij ze expliciet anders aangeven, de inhoud die gebruikers vrijwillig creëren/uploaden naar Animatie Café, inclusief animatie-teksten, foto’s, video’s, gebruikersnamen, profielfoto’s, profielvideo’s en alle andere informatie, inclusief de weergave van het werk, mag door Animatie Café zonder tegenprestatie worden gebruikt voor marketing- en/of andere doeleinden.

Licentie voor commercieel gebruik

Door een ‘licentie voor commercieel gebruik’ aan te schaffen, bij je bestelling, verleent de verkoper je een eeuwigdurende, exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de gekochte levering te gebruiken voor toegestane commerciële doeleinden. Voor alle duidelijkheid: de verkoper behoudt alle eigendomsrechten. “Toegestane commerciële doeleinden” betekent elk zakelijk gebruikt zoals (bij wijze van voorbeeld) reclame, promotie, het maken van webpagina’s, integratie in product, software of andere bedrijfsgerelateerde tools enz., en sluit strikt elk illegaal, immoreel of lasterlijk doel uit. Deze licentie is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Animatie Café. Er is geen garantie, expliciet of impliciet, bij de aankoop van deze levering, ook niet met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel. Noch de verkoper, noch Animatie Café zijn aansprakelijk voor enige claims, of incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze licentie, de levering of je gebruik van levering.

Disclaimer van garanties

Je gebruik van deze site, de inhoud en alle diensten of items die via deze website worden verkregen, is op eigen risico. De site, de inhoud en alle diensten of items die via de website worden verkregen, worden geleverd op een “zoals beschikbaar” basis, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Noch Animatie Café noch enige persoon verbonden aan Animatie Café geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website.

Het bovenstaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Animatie Café, haar gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, officieren of directeuren aansprakelijk zijn voor enige schade, onder enige juridische theorie, voortvloeiend uit of in verband met jouw gebruik, of onmogelijkheid tot gebruik de website, elke websites die naar haar links, elke inhoud op de website of dergelijke andere websites of alle diensten of items die via de website of dergelijke andere websites worden verkregen, met inbegrip van elke directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of puntieke dag beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel nader, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en welke veroorzaak door onrechtmiddelen, overeenkomst of anderszins, zelfs indien te voorzien.

Het bovenstaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

 

 

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 8 april 2021 om 17:50 CEST

 

 

 

Shorty’s Media & Entertainment

Stationsweg 4, 8141SC te Heino, Nederland

KvK: 64248879

BTW-ID: NL002317563B13