Betalingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden (deze ‘betalingsvoorwaarden’) zijn van toepassing op betalingen die je doet of ontvangt via AnimatieCafé.nl (de ‘site’), beheerd door Shorty’s Media & Entertainment (Stationsweg 4, 8141SC te Heino, Nederland).

Shorty’s Media & Entertainment verwerkt betalingen in Nederland en België. AnimatieCafé.nl en Shorty’s Media & Entertainment worden hier gezamenlijk ‘AnimatieCafé.nl’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd.

Lees deze betalingsvoorwaarden zorgvuldig door voordat je betalingen doet of ontvangt via de site. Door betalingen te doen of te ontvangen via de site, accepteer je en ga je akkoord, namens jezelf of namens je werkgever of een andere entiteit (indien van toepassing), gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van AnimatieCafé.nl.

Sleutelbegripppen

Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de respectievelijke betekenis die eraan wordt gegeven in de algemene voorwaarden.

Saldo is het totale bedrag van je inkomsten als verkoper en/of geretourneerde betalingen van geannuleerde bestellingen als koper.

Aanbieder(s) van betaaldiensten zijn dienstverleners die betaaldiensten aanbieden aan kopers en verkopers in verband met het platform van AnimatieCafé.nl, inclusief betrekking tot het innen van geld van kopers in verband met aankopen, overmaking en opname van geld aan verkopers en aanhouden van fondsen in verband met het saldi.

Inkomsten is het geld dat verkopers verdienen met voltooide bestellingen en die ze kunnen opnemen of gebruiken om te kopen op AnimatieCafé.nl, onderhevig aan deze voorwaarden.

Betalingen ontvangen

Algemeen

 • Elke klus die je verkoopt en met succes voltooit, geeft je account een opbrengst tussen de 80,5% en 92% van het aankoopbedrag.
 • AnimatieCafé.nl accrediteert verkopers zodra een bestelling is voltooid. Zie het gedeelte ‘Bestellingen’ in de algemene voorwaarden voor een definitie van een voltooide bestelling.
 • Als een bestelling wordt geannuleerd (om welke reden dan ook), wordt het betaalde geld teruggestort op het saldo van de koper minus de verwerkingskosten.
 • Verkopers zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle directe of indirecte belastingen, inclusief BTW of inkomstenbelasting, die op hen van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van woonplaats, locaties of anderszins, volgens de bepalingen van hun rechtsgebied. Verkopers verklaren en garanderen dat ze zullen voldoen en ten allen tijde zullen voldoen, aan hun verplichtingen uit hoofde van inkomstenbelastingbepalingen in hun rechtsgebied. De prijs die wordt weergegeven op de Kluspagina is inclusief alle belastingen en toeslagen die van toepassing kunnen zijn op de verkopers.
 • Benoemingen als Agent voor Beperkte Incasso van Betalingen: De verkoper wijst hierbij AnimatieCafé.nl aan als beperkte geautoriseerde incassobureau van de verkoper, uitsluitend voor het accepteren van betalingen (via zijn betaalserviceprovider, indien van toepassing) van de koper en het overmaken van die betalingen van de verkoper. De verkoper gaat ermee akkoord dat de betaling van de koper aan AnimatieCafé.nl wordt beschouwd als hetzelfde als een betaling die rechtstreeks aan de verkoper is gedaan. De betalingsverplichting van de koper jegens de verkoper zal worden vervuld na ontvangst van de betaling door AnimatieCafe.nl (of zijn betalingsdienstaanbieder, indien van toepassing), en AnimatieCafé.nl (via zijn betalingsdienstaanbieder, indien van toepassing) is verantwoordelijk voor het overmaken van het geld naar de verkoper op de beschreven manier in deze betalingsvoorwaarden. In het geval dat AnimatieCafé.nl (via de betaalserviceprovider) dergelijke bedragen niet aan de verkoper overmaakt, heeft de verkoper alleen verhaal op AnimatieCafé.nl te halen en niet rechtstreeks op de koper. De verkoper stemt ermee in dat AnimatieCafé.nl de voorwaarden hierin vervat kan beschrijven of anderszins kan weerspiegelen in alle algemene voorwaarden, ontvangstbewijzen, bekendmakingen of kennisgevingen, inclusief, maar niet beperkt tot, ontvangstbewijzen verstrekt aan kopers die AnimatieCafé.nl nodig of verstandig acht.
 • AnimatieCafé.nl werkt samen met betalingsdienstaanbieders om betalingen van kopers te innen, dergelijke betalingen van kopers naar verkopers over te dragen en fondsen aan te houden in verband met AnimatieCafé.nl saldi. Alle betalingsdiensten in verband met het opnemen van geld op het platform van AnimatieCafé.nl worden uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieders van AnimatieCafé.nl.

Geld opnemen

 • Om je inkomsten op te nemen, moet je een account hebben bij ten minste één van de betalingsaanbieders van AnimatieCafé.nl voor de onderstaande opnamemethoden. Alle fondsen die in aanmerking komen voor opname, worden namens jou vastgehouden op een rekening bij de betalingsdienstaanbieder van AnimatieCafé.nl. Alle betalingsdiensten, inclusief opnamediensten, worden geleverd door de betalingsdienstaanbieder van AnimatieCafé.nl.
 • Je AnimatieCafé.nl profiel kan worden gekoppeld aan slechts één account van elke AnimatieCafé.nl opnamemethode. Een opnameaccount van een betalingsdienstaanbieder kan slecht één AnimatieCafé.nl profiel worden gekoppeld.
 • Opbrengsten worden alleen beschikbaar gesteld voor opname via de pagina ‘Financieel’ na een vrijheidsvrijgavetermijn van 14 dagen nadat de bestelling als voltooid is gemarkeerd.
 • Verkopers kunnen hun inkomsten opnemen door gebruik te maken van één van de opnamemogelijkheden van AnimatieCafé.nl (zie het gedeelte over opname hieronder met betrekking tot betalingsvoorwaarden). Om je beschikbare inkomsten op te nemen, moet je op de aangewezen opnameprovider klikken om het opnameproces te starten.
 • Om veiligheidsredenen kan AnimatieCafé.nl de mogelijkheid van een verkoper om inkomsten op te nemen tijdelijk uitschakelen om frauduleuze of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen. Dit kan het gevolg zijn van beveiligingsproblemen, ongepast gedrag dat door andere gebruikers is gemeld of het koppelen van meerdere accounts van AnimatieCafé.nl aan één enkele opnameprovider.
 • Opnames kunnen alleen worden gedaan voor het bedrag dat voor jou beschikbaar is.
 • Opnamekosten variëren afhankelijk van de opnamemethode.
 • Het minimale opnamebedrag per keer is €50,-.
 • Opnames zijn definitief en kunnen niet ongedaan worden gemaakt. We kunnen dit proces niet meer terugdraaien als het eenmaal is begonnen.
 • Verkopers kunnen hun inkomsten van uitgeschakelde accounts opnemen na een veiligheidsperiode van 90 dagen na volledige verificatie van het eigendom van het betreffende account, vanaf de dag van de laatste verrekende betaling die op hun account is ontvangen en onder voorbehoud van goedkeuring van AnimatieCafé.nl.

Opnamemethodes

 • Opnemen door middel van Wise (voorheen TransferWise). Het geld wordt overgemaakt op het aangegeven bankrekeningnummer binnen 5 werkdagen. Kosten hiervoor bedragen €0,-.

Aankopen

Algemeen

 • Kopers betalen AnimatieCafé.nl om een bestelling te plaatsen vanaf de Kluspagina van een verkoper of een offerte. AnimatieCafé.nl werkt samen met betalingsdienstaanbieders om alle betalingen van kopers naar verkopers over te dragen en fondsen aan te houden in verband met het AnimatieCafé.nl saldi. Alle betalingsdiensten in verband met het innen van fondsen op het platform van AnimatieCafé.nl worden uitgevoerd door de betalingsaanbieders van AnimatieCafé.nl.
 • AnimatieCafé.nl fungeert als de beperkte geautoriseerde incassobureau van de verkoper, uitsluitend voor het accepteren van betalingen (via zijn betaaldienstverlener, indien van toepassing) van de koper en het overmaken van die betalingen aan de verkoper. Aan de betalingsverplichting van de koper jegens de verkoper zal worden voldaan na ontvangst van de betaling door AnimatieCafé.nl (of zijn betalingsdienstaanbieder, indien van toepassing) is verantwoordelijk voor het overmaken van het geld naar de verkoper op de beschreven manier in deze betalingsvoorwaarden. In het geval dat AnimatieCafé.nl (via betalingsdienstaanbieder) dergelijke bedragen niet aan de verkoper overmaakt, heeft de verkoper alleen verhaal te halen op AnimatieCafé.nl en niet rechtstreeks op de koper.
 • Op de meeste locaties kunnen aankopen op AnimatieCafé.nl worden gedaan door één van de volgende betaalmethoden te gebruiken: iDeal, Creditcard, Bancontact, KBC/CBC Betaalknop, Belfius Direct Net of het saldo op AnimatieCafé.nl.
 • Verwerkingskosten worden toegevoegd op het moment van aankoop, waar je het totale te betalen bedrag kunt bekijken en accepteren. Deze vergoedingen dekken de administratiekosten. De verwerkingskosten bedragen 3% van het aankoopbedrag.
 • Je mag verkopers niet aanbieden om te betalen via een andere methode dan via AnimatieCafé.nl. Als je wordt gevraagd om een alternatieve betaalmethode te gebruiken, meld dit dan hier onmiddellijk aan de klantenservice.
 • Je stemt ermee in om facturen en/of betalingsbewijzen van AnimatieCafé.nl in elektronische vorm als pdf-documenten, per e-mail of via de site te ontvangen.
 • Ter bescherming tegen fraude, ongeautoriseerde transacties (zoals het witwassen van geld), claims of andere aansprakelijkheden, wordt betalingsinformatie in verband met opnames verzameld door AnimatieCafé.nl of de betalingsdienstaanbieders van AnimatieCafé.nl. Aanbieders van betalingsdiensten kunnen ook informatie verzamelen die nodig is voor het verwerken van opnamebetalingen. AnimatieCafé.nl is niet blootgesteld aan de betalingsinformatie die wordt verstrekt aan betalingsdienstaanbieders en deze informatie is onderhevig aan het privacybeleid dat van toepassing is op de betalingsdienstaanbieder. Raadpleeg hier ons privacybeleid voor meer informatie.
 • Door een betalingsmethode te gebruiken en/of betalingsgegevens te verstrekken voor het doen van aankopen op AnimatieCafé.nl, verklaar en garandeer je dat: (a) je wettelijk bevoegd bent om dergelijke informatie te verstrekken; (b) je wettelijk bevoegd bent of toestemming hebt om betalingen te doen met de betaalmethodes(s); (c) als je een werknemer of ‘agent’ bent van een bedrijf of persoon die eigenaar is van de betalingsmethode, ben je door dat bedrijf of die persoon geautoriseerd om de betalingsmethode te gebruiken om betalingen te doen op AnimatieCafé.nl’ en (d) dergelijke acties zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet.

Kortingscodes

Van tijd tot tijd kunnen we je kortingscodes aanbieden voor het kopen van klussen en/of andere diensten die op de site worden aangeboden, met speciale kortingen. Kortingscodes zijn alleen geldig voor aankopen op AnimatieCafé.nl en zijn onderhevig aan verschillende tijdsbeperkingen en vervallen na hun vooraf gedefinieerde termijn. Om je kortingscode te gebruiken, voer je eenvoudig de kortingscode in op de afrekenpagina. Doe je dit niet, dan komt je aankoop niet in aanmerking voor de korting. Kortingscodes zijn beperkt tot éénmalig gebruik per gebruiker en mogen niet worden gebruikt of gecombineerd met andere acties. Kortingscodes kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en beperkingen, zoals aan jou bekendgemaakt wordt na ontvangst van de kortingscode. Kortingscodes kunnen ongeldig verklaard worden in geval van fraude, misbruik of schending van de algemene voorwaarden. AnimatieCafé.nl behoudt zich het recht voor om kortingscodes op elk moment te wijzigen of te annuleren.

Belastingen

 • AnimatieCafé.nl kan volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om gebruikers indirecte belastingen in rekening te brengen (zoals omzetbelasting, inkomstenbelasting of BTW) of om belastingen in te houden. Elk bedrag dat AnimatieCafé.nl moet innen, komt bovenop het aankoopbedrag en alle andere vergoedingen die door de koper moeten worden betaald, en elk bedrag dat AnimatieCafé.nl moet inhouden, zal worden afgetrokken van de inkomsten van de verkoper, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Indirecte belastingen komen bovenop de prijs die op de site wordt weergegeven en in elk geval zullen dergelijke belastingen altijd vóór betaling aan de koper worden getoond.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle directe of indirecte belastingen, inclusief BTW of inkomstenbelasting die op hen van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van hun woonplaats, locatie of anderszins, volgens de bepalingen van hun rechtsgebied.

Geschillen en annuleringen

We moedigen onze kopers en verkopers aan om te proberen conflicten onderling op te lossen. Als dit om welke reden dan ook mislukt na gebruik van het Resolutiecentrum of als je niet-toegestaan gebruik op de site tegenkomt, kunnen gebruikers hier contact opnemen met de klantenservice voor hulp.

Basics

 • Annuleringen van bestellingen kunnen worden uitgevoerd op AnimatieCafé.nl, indien in aanmerkend komen, door de klantenondersteuning of via het Resolutiecentrum per bestelling.
 • Het indienen van een transactiegeschil of het terugdraaien van een betaling via jouw betalingsprovider of je bank is een overtreding van deze betalingsvoorwaarden. Als je dit wel doet, kan je account tijdelijk of permanent worden uitgeschakeld. Opmerking: zodra je een geschil hebt ingediend bij je betalingsprovider, komt het geld niet in aanmerking voor restitutie vanwege onze verplichtingen jegens de betalingsprovider.
 • In het geval dat je een probleem tegenkomt met betrekking tot de dienst die in een bestelling wordt geleverd, word je aangemoedigd om de geschillenbeslechtingsinstrumenten van de site te gebruiken om te proberen de kwestie op te lossen.
 • AnimatieCafé.nl behoudt zich via haar betalingsdienstaanbieder het recht voor om bestellingen te annuleren of geld in de wacht te zetten voor vermoedelijke frauduleuze transacties die op de site zijn uitgevoerd.
 • Elke overdracht en toewijzing van intellectuele eigendom aan de koper is onderworpen aan volledige betaling en de levering mag niet worden gebruikt als de betaling om welke reden dan ook wordt geannuleerd.
 • Als een bestelling wordt geannuleerd (om welke reden dan ook), wordt het betaalde geld op het saldo van AnimatieCafé.nl teruggestort van de koper, minus de verwerkingskoten.
 • Revisies van leveringen kunnen door verkopers worden uitgevoerd op basis van de klus van de verkoper en de klantenservice. Verkopers kunnen bepalen hoeveel revisies ze willen aanbieden, inclusief nul revisies.
 • Verzoeken om revisies kunnen worden ingediend via de Transactiepagina terwijl de bestelling is gemarkeerd als afgeleverd.
 • Het is niet toegestaan om via de knop Revisies aanvragen te verzoeken om meer diensten van verkopers te krijgen dan de overeengekomen vereisten.

Annuleringen van bestellingen

 • AnimatieCafé.nl moedigt kopers en verkopers aan om geschillen onderling op te lossen via het Resolutiecentrum.
 • Of je in aanmerking komt om een bestelling te annuleren via AnimatieCafé.nl buiten het Resolutiecentrum om, wordt beoordeeld door ons klantenserviceteam op basis van een aantal factoren, waaronder schendingen van onze algemene voorwaarden en/of onze gedragsregels, algemeen wangedrag en oneigenlijk gebruik van het AnimatieCafé.nl leveringssysteem.
 • Voltooide bestellingen kunnen worden geannuleerd, na beoordeling door onze klantenservice, tot 14 dagen nadat de bestelling als voltooid is gemarkeerd. Houd er rekening mee dat bestellingen niet gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd (d.w.z. we kunnen de hele bestelling annuleren als dit gerechtvaardigd is).
 • In zeldzame gevallen waarin we het gepast achten, kan onze klantenservice een voltooide bestelling annuleren, zelfs nadat 14 dagen zijn verstreken na voltooiing ervan. In dergelijke gevallen worden de bedragen die voor de geannuleerde bestelling zijn betaald, teruggestort op het saldo van AnimatieCafé.nl van de koper en in mindering gebracht op het saldo van de verkoper of, als er onvoldoende bedragen in het saldo van de verkoper zijn, op toekomstige inkomsten van de verkoper.
 • Bestellingen komen niet in aanmerking om te worden geannuleerd op basis van de kwaliteit van de dienst/materialen die door de verkoper zijn geleverd als de dienst werd geleverd zoals beschreven op de Kluspagina. Je kan je ervaring met de verkoper op de Transactiepagina beoordelen.
 • Voordat je contact opneemt met de klantenservice, moet je het Resolutiecentrum gebruiken om je zorgen en de gewenste oplossing met betrekking tot de dienst van de verkoper te bespreken. De klantenservice zal geen actie ondernemen tegen bestellingen waarbij de van toepassing zijnde de verkoper niet op de hoogte heeft gebracht van problemen met betrekking tot de dienst van de verkoper en zal de verkopers toestaan om eerst een oplossing te bieden. Dit omvat het niet-toegestane gebruik van AnimatieCafé.nl.
 • Elk niet-toegestaan gebruik van AnimatieCafé.nl dat tijdens een bestelling wordt aangetroffen, na te zijn beoordeeld door onze klantenservice, kan ertoe leiden dat de bestelling wordt geannuleerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot; intimidatie, onwettig gedrag of andere schendingen van de algemene voorwaarden van AnimatieCafé.nl.
 • De klantenservice van AnimatieCafé.nl zal bestellingen annuleren op basis van, maar niet beperkt tot, de volgende redenen:

Actieve bestellingen (nadat de vereisten zijn ingediend bij de verkoper en voordat de verkoper levert op AnimatieCafé.nl):

 1. De verkoper is te laat en reageert meer dan 24 uur niet terwijl de bestelling als laat is gemarkeerd.
 2. Gebruikers misbruiken de andere partij door te dreigen met lage beoordelingen of door bestellingsmateriaal (zoals aanmeldingen, persoonlijke informatie) tegen elkaar te gebruiken.
 3. Gebruikers hebben materiaal geleverd of toegevoegd dat inbreuk maakt op auteursrechten/handelsmerken als onderdeel van hun vereisten of de levering van de verkoper.
 4. De gebruiker is niet langer een actieve gebruiker van AnimatieCafé.nl vanwege schendingen van de algemene voorwaarden of het sluiten van een account.

Afgeleverde bestellingen (nadat de verkoper op de knop ‘markeren als geleverd’ heeft geklikt en voordat de bestelling als voltooid is gemarkeerd):

 1. De verkoper gebruikt het leveringssysteem om de vervaldatum van de levering te verlengen om de gevraagde dienst te voltooien zonder de laatste geleverde dienst te leveren. Opmerking: meerdere gemelde overtredingen zullen resulteren in permanente opschorting van je account.
 2. De verkoper levert geen bestanden en/of werkbewijzen met betrekking tot de overeengekomen ordervereisten aan. Opmerking: de subjectiviteit van de materialen in kwestie wordt beoordeeld door onze klantenservice.
 3. De verkoper vraagt om aanvullende betalingen, op of buiten het platform van AnimatieCafé.nl, door de uiteindelijke levering van diensten die rechtstreeks verband houden met de overeengekomen vereisten in te houden.
 4. De verkoper houdt de laatste levering van diensten in voor betere beoordelingen.
 5. Gebruikers die misbruik maken van de knop ‘Revisies aanvragen’ om meer diensten van verkopers te krijgen dan de overeengekomen vereisten.
 6. Gebruikers die dreigen een schadelijke recensie achter te laten om meer diensten van de verkoper te krijgen die niet gerelateerd zijn aan de overeengekomen vereisten.

Voltooide bestellingen (nadat de bestelling als voltooid is gemarkeerd en vóór de beperking van 14 dagen)

 1. Gebruikers waarvan is gemeld dat ze materiaal gebruiken dat inbreuk maakt op auteursrechten/handelsmerken na verificatie en met bewijs.
 2. Gebruikers die geen ‘licentie voor commercieel gebruik’ hebben gekocht en naar verluidt de materialen commercieel hebben gebruikt. Opmerking: de voorwaarden voor commercieel gebruik zijn de vinden op de Kluspagina van de verkoper en kunnen niet met terugwerkende kracht worden opgenomen zodra de bestelling meer dan 14 dagen is voltooid.
 3. De klantenservice van AnimatieCafé.nl zal gevallen beoordelen van manipulatie van de bezorging van bestellingen waardoor gebruikers niet volledig gebruik kunnen maken van ons Resolutiecentrum waardoor de bestelling als voltooid kon worden gemarkeerd.

Chargebacks

AnimatieCafé.nl beoordeelt gevallen van chargebacks en geschillen van betalingsproviders namen verkopers. Hoewel de resultaten per geval verschillen vanwege elke reden van terugvordering, werken we er hard aan om geschillen op te lossen in het voordeel van de verkoper. Als het terugvorderingsgeval dit toelaat, zal AnimatieCafé.nl (of één van de betalingdienstaanbieders van AnimatieCafé.nl) delen of volledige inkomsten terugstorten aan de verkopers, anders wordt het terugvorderingsbedrag gedragen door de verkoper.

Restituties

 • AnimatieCafé.nl restitueert niet automatisch betalingen de zijn gedaan voor geannuleerde bestellingen terug naar jouw betalingsprovider. Gelden van annuleringen van bestellingen worden teruggestort op het saldo op AnimatieCafé.nl van de koper en zijn beschikbaar voor toekomstige aankopen op AnimatieCafé.nl. Bedragen die op je saldo op AnimatieCafé.nl worden teruggestort, is exclusief de verwerkingskosten.
 • Terugbetalingen van aanbetalingen (d.w.z. terugbetalingen rechtstreeks aan je betalingsprovider) kunnen worden uitgevoerd door onze klantenservice, op basis van het oorspronkelijke betalingsbedrag van de bestelling. Om fraude en misbruik te voorkomen, beperken we het totale aantal keren dan gebruikers een terugbetaling van een betalingsprovider kunnen aanvragen, wat onderhevig is aan beoordeling door onze klantenservice. Voor dergelijke restituties kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden

Wijzigingen

 • AnimatieCafé.nl kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze betalingsvoorwaarden. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zal AnimatieCafé.nl een nieuwe kopie van de voorwaarden op deze pagina beschikbaar stellen.
 • Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je AnimatieCafé.nl gebruikt na de datum waarop de betalingsvoorwaarden zijn gewijzigd, AnimatieCafé.nl je gebruik zal behandelen als acceptatie van de bijgewerkte betalingsvoorwaarden.

Disclaimer van garanties

Je gebruik van deze site, de inhoud en alle diensten of items die via deze website worden verkregen, is op eigen risico. De site, de inhoud en alle diensten of items die via de website worden verkregen, worden geleverd op een “zoals beschikbaar” basis, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Noch AnimatieCafé.nl noch enige persoon verbonden aan AnimatieCafé.nl geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website.

Het bovenstaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal AnimatieCafé.nl, haar gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, officieren of directeuren aansprakelijk zijn voor enige schade, onder enige juridische theorie, voortvloeiend uit of in verband met jouw gebruik, of onmogelijkheid tot gebruik de website, elke websites die naar haar links, elke inhoud op de website of dergelijke andere websites of alle diensten of items die via de website of dergelijke andere websites worden verkregen, met inbegrip van elke directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of puntieke dag beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel nader, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en welke veroorzaak door onrechtmiddelen, overeenkomst of anderszins, zelfs indien te voorzien.

Het bovenstaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

 

 

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 11 april 2021 om 16:03 CEST

 

 

 

Shorty’s Media & Entertainment

Stationsweg 4, 8141SC te Heino, Nederland

KvK: 64248879

BTW-ID: NL002317563B13